Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Как ослабить гнет контрольных органов на местное самоуправление, обсудят на съезде депутатов в Народном Хурале

Погода

В Улан-Удэ дождь с переходом в мокрый снег, +8, в США отмечается день комиксов, а в Иркутске 15 лет назад упал метеорит

Выборы в Бурятии

Владимир Путин встретится с победившим на выборах главы Бурятии Алексеем Цыденовым

Сельское хозяйство Бурятии

«Недофинансированные сельхозвузы»: в Госдуме обсудили финансирование отраслевых вузов

Лесные пожары

В пригороде Улан-Удэ горел лес

Будь бдителен

В Бурятии забившего кулаками двух женщин посадили в СИЗО на время следствия

Новости Азии

В Бурятии мужчина ограбил жителя Монголии

Парламентское обозрение

Депутат Народного Хурала Бурятии Людмила Попова: В работе нужно выделять главное и идти к этому

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Новости на бурятском языке 14 Сентября 2017 г., 08:09

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

Восток-Телеинформын мэдээсэһээр, хуралдаан дээрэ улас түрын Засагай Газарай Түрүүлэгшын орлогшонорой, мүн Эдэй засагай яаманай болон Мүнгэн сангай яаманай сайдуудай тушаалнуудта дэбжүүлэгдэһэн хүнүүд үзэгдэхэ юм ха. Эгээл эдэ тушаалнууд заабол уласай парламентын зүбшөөлтэйгөөр эзэлэгдэдэг гуримтай.

Буряад Уласта Толгойлогшые һунгалта үнгэрэгшэ амаралтын үдэр болоо һэн. Тэндэ Единая Россия намһаа дэмжүүлэгдэгшэ, февраль соо Владимир Путинай захиралтаар Буряад Улас руу томилогдоһон Алексей Цыденов илажа гараа, гээд һануулая. Һунгалтада хабаадалсаһан эрхэтэдэй 87 хуби Цыденовай түлөө дуугаа үгэһэн байна. Үндэр тушаал эзэлэлгын ëһолол энэ долоон хоногой эсэстэ үнгэргэгдэхээр хүлеэгдэна.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

Лента новостей
25.09.2017

11:44 Город

В Улан-Удэ перенесут «островок безопасности» в сотых кварталах

11:43 Происшествия

В Бурятии забившего кулаками двух женщин посадили в СИЗО на время следствия

11:27 Общество

Сотрудники ТГК-14 на турслете проверили себя на прочность и командный дух

11:26 Город

Управление трамвая Улан-Удэ разыграет призы среди своих пассажиров

11:18 Происшествия

В Бурятии молодой мужчина угнал автомобиль у пьяного владельца

11:08 Политика и власть

Министр здравоохранения Бурятии перейдет на работу в Москву

10:46 Политика и власть

Глава Селенгинского района может войти в состав правительства

10:33 Происшествия

В Бурятии мужчина украл золото у пенсионерки, с которой несколько дней пил

10:32 Город

Мэрия: Дома Улан-Удэ с опережением подключают к теплу

10:29 Территории

В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд «Почтовый»

10:18 Общество

В Бурятии директора техникума осудили за фиктивные оценки на экзамене

09:45 Здравоохранение

В Бурятии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

09:39 Политика и власть

Министр здравоохранения Бурятии написал заявление об уходе

09:33 Общество

ФОТО ДНЯ: Районы Бурятии занесло снегом

09:22 Общество

Опасная больница и отсутствие банкоматов: Жители Тунки и Оки поделились проблемами с омбудсменом

09:05 Спорт

Тхэквондист Евгений Оцимик из Бурятии рассказал, как в четвёртый раз стал чемпионом мира

08:44 Экономика, бизнес

Оплатить налоги в Сбербанке теперь можно по QR-кодам

08:38 Общество

Лучшие бурятские волонтеры отправятся на Алтай

08:33 Политика и власть

Глава Бурятии принял отставки сразу двух зампредов правительства

08:22 Общество

ТОП-5: Жителям Улан-Удэ советуют, как выявить недобросовестного работодателя

07:40 Регионы СФО

В Забайкалье суд признал виновным проводника вагона, из которого выпрыгнул пьяный пассажир

07:15 Происшествия

В Иркутской области свидетель убийства под видом экстрасенса рассказала, где спрятано тело

07:02 Общество

Девочка из Бурятии на федеральном телешоу получила пуанты из рук известной балерины

06:53 Территории

Росгвардия проверила Иволгинский дацан на предмет взрывчатки

06:43 Экономика, бизнес

В Бурятии мошенница получила срок за попытку обмануть банк на 3 миллиона рублей

06:29 Территории

На четырех участках федеральных трасс в Бурятии уложили дополнительный слой асфальта

06:26 Происшествия

В Бурятии в ДТП пострадали два водителя иномарок

06:13 Общество

В Бурятии мужчина ограбил жителя Монголии

06:07

Депутат Народного Хурала Бурятии Людмила Попова: В работе нужно выделять главное и идти к этому

05:58 Экономика, бизнес

В Бурятии предлагают создать еще одну структуру по развитию промышленности

«« Сентябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
27
28
29
30
 

Степанова Надежда Георгиевна

24.09 09:18

А чем не угодили институты культуры??? Надежда Цибудеева противоречит сама себе. Говорит о развитии культуры на селе , но ,оказывается, специалистов  институт культуры выпускает для работы уровня художественной самодеятельности. А Тимур Цыбиков - молодой, креативный и симпатичный. Вот и раздражает.... Держись!!!

«Неспособен созидать»: Деятели культуры Бурятии требуют отставки министра Тимура Цыбикова

Эрдэм

22.09 07:13

Какая гадость. Такое торжество испортить! Любой заказной шоумен становится темой новости? Обидно за Наговицына!

Экс-главу Бурятии Вячеслава Наговицына в Улан-Удэ встретили плакатом «Уходя – уходи»

Гость

21.09 07:33

мой знакомый контрагент Читаэнергосбыт, они ему не платят, так же он узнал что они никому не платят: ни сетевым ни контагентам, даже за арендованое здание, этот нужен для вывода денег для дальнейшего банкроства, так что ждите скоро МРСК станет гарантирующим поставщиком на год пока не пройдут выборы нового гарантирующего поставщика. И как всегда будут при смене ГП трудности с переводом показаний приборов учета, зависанием (двойным взысканием) авансовых платежей.

В Бурятском филиале «Читаэнергосбыта» меняется руководство

Сергей

19.09 07:36

Дада, именно потому, что г.Тинлей и Далай-Лама в дружеских отношениях, г.Тинлей никак не принимал участия в подготовке / проведении ежегодных Учений Далай-Ламы для буддистов России в Индии. И на этих Учениях не присутствовал, в отличие от, скажем, Еше Лодой Ринпоче или Тэло Тулку Ринпоче.

Жители Бурятии обеспокоены возможным появлением новой секты

Система Orphus