Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Как ослабить гнет контрольных органов на местное самоуправление, обсудят на съезде депутатов в Народном Хурале

Погода

В Бурятии 20 сентября местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом

Выборы в Бурятии

Владимир Путин встретится с победившим на выборах главы Бурятии Алексеем Цыденовым

Сельское хозяйство Бурятии

«Недофинансированные сельхозвузы»: в Госдуме обсудили финансирование отраслевых вузов

Лесные пожары

В Улан-Удэ противопожарный режим продлили до конца сентября

Будь бдителен

Пьяная жительница Бурятии украла с территории больницы велосипед

Новости Азии

В Улан-Удэ обсуждают создание экономического коридора между Китаем и Россией

Парламентское обозрение

Сенатор от Бурятии выступил в Совете Федерации на тему экономического коридора с Китаем

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 08:12

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

Амжалта туйлагшадые шагналгын ёһолой урда Вячеслав Наговицын залуу олзотоной болоод шабинарай танилсалгын үзэсхэлэн эрьежэ, түсэлнүүд тушаань һонирхон һурагшалаа. Гильбирын дунда һургуулиинхидай буланда һургуулиингаа газар дээрэ ургуулһан ногоон эдеэн дэлгэгдэнхэй, энээниие обёорһон Толгойлогшо Вячеслав Наговицын энэ дүршэл бүхы һургуулинуудта абхуулбал һайн һэн, гээд тэмдэглээ.

Вячеслав Наговицын Захааминай аймагай Михайловкын һургуулиин буланда табяатай «Хуша модоно элшэ хүсэн» гэһэн гаршаг доро хуша модоной харуулдаһа, һамарайнь хальһа, борбоосгойн холтоһо мэтые хэрэглэн бүтээгдэһэн унтариин хэрэгэлнүүд – дэрэ, хэбтэри, гадна, авто унаагай һууринууд, хүнэй бэедэ һайн гуталай дүрэнхэ гэхэ мэтые үзэжэ, ехэтэ һонирхоо.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

Лента новостей
20.09.2017

10:21 Общество

Супруги из Бурятии отметили бриллиантовую свадьбу

10:19 Происшествия

Житель Бурятии лишился имущества, пока помогал на сенокосе

10:16 Общество

Судебные приставы Бурятии напомнили о долгах посетителям железнодорожного вокзала

10:06 Политика и власть

Опекунов-родителей в России могут избавить от отчетов в расходовании средств

10:02 Общество

В Бурятии с аукциона хотят продать буддийский храм

10:01 Политика и власть

В Госдуме обсудили меры поддержки сельского хозяйства

09:58 Политика и власть

В Забайкальском крае максимальный отпуск чиновников сократили до 30 дней

09:50 Эко-Новости

В Бурятии пройдет серия экологических акций по уборке мусора на Байкале

09:32 Город

В Улан-Удэ неизвестные, пытаясь спрятать незаконные отходы, оставили без света поселок

09:27 Происшествия

В Бурятии вора-школьника нашли по отпечаткам пальцев, оставленным на шкафу

09:17 Общество

В России утвердили график выходных на 2018 год

09:00 Общество

В Улан-Удэ выберут самую красивую бороду

08:46 Эко-Новости

На берегу Байкала предложили разместить филиал Сколково

08:42 Общество

«30 рулонов хий морин»: Бурятская таможня передала конфискованные вещи буддийскому университету

08:30

Депутат Народного Хурала Виктор Аюшеев: «бюджетный разрыв» не должен ссорить районы Бурятии

08:24 Политика и власть

Инаугурация избранного главы Бурятии Алексея Цыденова пройдет в предстоящую пятницу

08:21 Общество

ФОТО ДНЯ: В Улан-Удэ появились «кормушки для ума»

07:40 Общество

Бурят-монгольский зурхай на неделю: дни для стрижки

07:20 Происшествия

В Бурятии двух чиновниц наказали рублем за ругань в общественном месте

07:00 Политика и власть

Владимир Путин сегодня обсудит с Алексеем Цыденовым развитие Бурятии

06:49 Происшествия

Житель Улан-Удэ битой избил обидчика матери

06:24 Происшествия

«Тойота» ночью перевернулась в Селенгинском районе Бурятии, пострадали два человека

06:14 Территории

Спасатели за 15 лет подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет

06:09 Экономика, бизнес

На пешеходных переходах трассы «Байкал» установили умные светофоры

05:58 Происшествия

Пьяная жительница Бурятии украла с территории больницы велосипед

05:56 Происшествия

В Бурятии укладчик тротуара украл дверь

05:50 Политика и власть

«Недостоин»: В Бурятии выступают против назначения Вячеслава Наговицына сенатором

05:15 Общество

Канцлер Германии Ангела Меркель мечтает прокатиться по Транссибу

05:11 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ обсуждают создание экономического коридора между Китаем и Россией

05:04 Общество

Холдинг «Сибирский цемент» построил тренажерную площадку в госпитале для ветеранов в Улан-Удэ

«« Сентябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Сергей

19.09 07:36

Дада, именно потому, что г.Тинлей и Далай-Лама в дружеских отношениях, г.Тинлей никак не принимал участия в подготовке / проведении ежегодных Учений Далай-Ламы для буддистов России в Индии. И на этих Учениях не присутствовал, в отличие от, скажем, Еше Лодой Ринпоче или Тэло Тулку Ринпоче.

Жители Бурятии обеспокоены возможным появлением новой секты

Геннадий

15.09 06:06

Главное чтобы вернули на место информационное табло. Ждешь поезд и не знаешь на какой перрон идти, а то что возле справочного стоит индукционная катушка, я по ней ничего не слышу, пробовал переключать слуховой аппарат в разные режимы. А так если вышел не на тот путь, то перейти на другой это проблема, надо вернуться обратно на вокзал, подняться на высоту третьего этажа и спустится вниз. С чемоданами очень трудно. Вот в Иркутске все сделано для людей. Не глубокий подземный переход прямо напротив входа, а над ним информационное табло, сразу видно куда идти.

ВСЖД обновит железнодорожный вокзал Улан-Удэ до 2019 года

Андрей

09.09 09:15

  Зачем все деревья убрали?Их ведь школьники сажали,которые раньше учились

Новый стадион открыли в улан-удэнской школе №32

Система Orphus