Новый год

Новогоднее дефиле снежных королев пройдет в Улан-Удэ

Погода

Сильные снегопады передают завтра синоптики в Прибайкальском районе Бурятии

Отопительный сезон

В Бурятии прокуратура обязала обеспечить нормативный запас топлива на котельной курорта на Байкале

Будь бдителен

В Бурятии выберут санки с лучшим световозвращающим оформлением

Новости Азии

Минэнерго России предложило Монголии строительство новых ЛЭП как альтернативу ГЭС на Селенге

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии: Поликлиники почему-то стали сдерживающим фактором

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Новости на бурятском языке 15 Декабря 2016 г., 07:12

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана. 

2016 ондо шоно агнаха хэрэгтэ бүхы аймагуудаар 1500-аад ангуушад хабаадуулагдаа. Энэ сагта 45 бригада хүдэлжэ байна. Декабриин эхинэй баримтаар, агнууриин дэбисхэр дээгүүр 750 шоно олзобрилогдоод байна, зүгөөр үбэлэй дүүрэтэр үшөө 800-ад шоно олзоборилхоор хараалагдана. 

Гэхэ зуура, нютаг нугануудай захиргаануудай мэдээгээр, илангаяа, Түнхэнэй, Зэдын, Яруунын аймагуудта шононууд бүри годооржо, малһаа байха хүндэшье аюултай болонхой. Энээнһээ боложо Яруунын аймагай Тэлэмбэ тосхонодо мал нилээд хосорно. «Комсомольский» хамтаралай түрүүлэгшэ Жаргал Токтохоевай дуулгаһаар, энэ жэл эртын үбэлэй тогтоһоор үлэн шононууд хохидолто агнуурияа бүри октябрь сооһоо эхилээ. 

- Намар һаял эхилбэ гэхэдэ, үдэр бүри шахуу нэгэ толгой шонын хүнэһэн болоно. Хоро хаяха, баймга урьха, хапха табиха арганууд хоригдонхой гээд мэдээжэ. 

Нютагай ангуушад үдэжэ мэдэһэн арьяатадтай тэнсүү үрэ дүнтэйгөөр тэмсэхэ арга нүхэсэлгүйдэнэ гээд сэхыень хэлэлтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
18.12.2017

11:11 Спорт

Руслан Проводников о школе бокса в Бурятии: Я буду гордиться, что приложил к этому руку

11:08 Город

Выставка объемных новогодних игрушек пройдет в Улан-Удэ

10:58 Погода

Сильные снегопады передают завтра синоптики в Прибайкальском районе Бурятии

10:52 Общество

На сайте шоу «Синяя птица» завершается голосование за участников из Бурятии

10:41 Город

В Бурятии с 20 декабря начнут продавать новогодние елки

10:29 Общество

Жители Бурятии судятся с недобросовестной компанией по изготовлению мебели

10:26 Общество

В Бурятии объявленный в розыск алиментщик оказался «черным» лесорубом

10:15 Общество

В Бурятии начали штрафовать за незаконную заготовку новогодних деревьев

09:48 Культура

Музыканты из Бурятии исполнили на морин-хууре "Город золотой" Бориса Гребенщикова

09:41 Регионы СФО

В Иркутске обсудил единые правила организации туризма на Байкале

09:31 Здравоохранение

Депутаты Народного Хурала Бурятии: Поликлиники почему-то стали сдерживающим фактором

09:27 Здравоохранение

Разработать программу «Сельский фельдшер» предложили депутаты Народного Хурала Бурятии

09:26 Политика и власть

Новый министр здравоохранения рассказал депутатам Народного Хурала о планах работы

09:23 Экономика, бизнес

В Бурятии обсуждают варианты финансирования третьего моста в Улан-Удэ

09:19 Общество

В Бурятии заключенных оштрафовали за татуировки со свастикой

09:13 Происшествия

В Бурятии будут судить мужчину, наворовавшего на миллион рублей

08:49 Происшествия

В Бурятии дебошир предлагал за 10 тысяч полицейскому «закрыть глаза» на найденные у него наркотики

08:26 Происшествия

В Улан-Удэ задержали забайкальцев, похитивших 3,2 миллиона рублей

08:19 Экономика, бизнес

Директора Улан-Удэнского авиазавода отметили за заслуги перед Отечеством

08:10 Политика и власть

В Селенгинском районе Бурятии состоялись выборы главы

07:40 Общество

В Бурятии выберут санки с лучшим световозвращающим оформлением

07:20 Город

Новогоднее дефиле снежных королев пройдет в Улан-Удэ

06:56 Экономика, бизнес

Английский журнал The Economist назвал Иркутск лучшим местом для добычи биткоинов

06:26 Спорт

Улан-удэнец выиграл всероссийский турнир по боксу

06:19 Культура

Артисты оркестра Оперного театра Бурятии гастролируют по Великобритании

06:17 Происшествия

Житель Бурятии, ударивший полицейского по голове, получил 2,5 года тюрьмы

06:05 Экономика, бизнес

Гусиноозерск претендует на статус территории опережающего развития

05:26 Общество

Бурятские режиссеры готовят к прокату новый фильм «Головар»

05:12 Происшествия

В Бурятии в ДТП погибла женщина, 4-летний ребенок впал в кому

05:05 Происшествия

В Бурятии пожилой водитель УАЗа на скользкой дороге попал в ДТП

«« Декабрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Коробенкова

10.12 16:19

Валерий Вениаминович,Вы были хорошим и доступным для людей министром здравоохранения!Я уверена,что и на новом месте Вы принесёте только пользу!Спасибо Вам за то,что Вы есть!

Экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников: работа министра не сахарная

L

10.12 07:23

Идиоты, только деньги в землю закапывать. По этой речке летом только на воздушной подушке можно плавать. Кто будет в эти суда вкладываться? Да и туристу на таком судне без бирушей не обойтись. так что за бюджетные деньги гравия накопают и продадут да по карманам распихают. Привычно уже:(

На Селенге в Бурятии углубят дно и займутся речным туризмом

Георгий

07.12 05:10

А откуда этот мальчик ? Из Бурятии !  А кто его родители ? А в какой школе он учится ? А остальное трын-трава

В Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев попросил больше не обсуждать выборы президента в школе №25

Система Orphus