Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

Выборы в Бурятии

В России началась подготовка к выборам президента страны

Сельское хозяйство Бурятии

Зампред по АПК Бурятии: надо, чтобы сельхозпродукция из Бурятии попала на мировой рынок

Лесные пожары

В Бурятии Петр Мордовской поставил руководителю авиалесохраны «двойку» за кадровую работу

Будь бдителен

В Бурятии пьяная беременная женщина убила сожителя и пыталась выдать это за суицид

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

Экономика, бизнес | Главное

Буряад уласта хүүгэдэй технопарк байгуулха тухай һанаан бии

Экономика, бизнес 14 Декабря 2016 г., 06:12

Буряад уласта хүүгэдэй технопарк байгуулха түсэб табигдаба. Толгойлогшын ба Засагай Газарай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Ородой Холбоото Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путин Гүрэн түрын Суглаанда хандаха дээрээ Ородой Холбоото Уласта хүүгэдэй 40 технопарк байгуулха даабари табиһан байгаа. Буряад орондо энэ талаар ажал ябуулагдажа эхилэнхэй, онол эрдэмэй түбүүд ганса ниислэлдэ бэшэ, хүдөө аймагуудташье бии.

Эгээл тиимэ хоёр томо түбүүдые Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын эрьежэ хараһан байна - нэгэниинь Эрдэмэй бага академи, нүгөөдэнь эдир халаанай «Созвездие» гэжэ түб мүн болоно. «Манай эндэ энэ ажал яһала эршэтэй эхи абанхай. Гэбэшье, бэеэ данги, хүсэд түгэлдэр технопаркнуудые байгуулха шухала. Тэндэ улас түрын хэмжээндэ багшанарыешье бэлдэхэдэ, илангаяа эрдэмэй онолнуудаар хүүгэдыешье һонирхуулха арга олгуулха нэмэри һуралсал нэбтэрүүлхэдэ ехэ таатай байха.», - гээд тэрэ һанамжалаа.

2002 онһоо хойшо эрдэмэй бага академи БГУ-гэй университедэй һуралсалай бүридэлдэ оруулагданхай, тиин 12 факультедудэй дэргэдэ хэшээлнүүд үнгэргэгдэг байна. Шабинар Зүүн-Сибириин гүрэнэй технологическэ университедэй лабораториинта эрдэм мэдэсэеэ нарижуулан шудална. «Созвездие» түбэй хүмүүжэмэлнүүд амжалтануудаа мүн лэ харуулхые оролдоо. Тэндэ 2012 оной январь соо робот-техникын кружок нээгдэһэн байгаа. Һурагшадай энэ зүйлөөр һонирхоһониинь дэмы бэшэ. Тэрэ жэлэй апрель соо тэндэ техническэ бэлиг мэдэсын таһаг байгуулагдаа. 2012 оной сентябрь соо радиоэлектроникын кружок нээгдэбэ, зүгөөр улам шанартай һуралсал абахын тулада Челябинск хотодо байрлаһан «Робот-техникын улас можо дундын һуралсалай түбтэй» болоод Красноярскын гүрэнэй политехническэ университедтэй хэлсээнүүд баталагдаба. Тиигээдшье «Созвездие» хамтарал Буряад орондоо өөрын таһагуудтай юм.

Ород гүрэнэй юрэнхылэгшын даабаряар, ямар нэгэ кружогто ябаха арга олгуулха тусхай сертификат үхибүүн бүхэндэ гүрэнэй талаһаа үгтэхэ ёһотой.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

17 Октября 2017 г.

Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с сегодняшнего дня снижает процентные ставки и упрощает условия по потребительским кредитам. Снижение составило 1% по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4-1,4 % по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов», сообщает пресс-служба компании.

17 Октября 2017 г.

Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

Буряад уласай Байгал шадарай аймагта хүдөө ажахын «Гарантия-2» гэһэн эмхидэ гарза хохидол ушаруулһан гэмтэ ябадал мүрдэлгэ эрид эршэдээ. Энээн тухай октябриин 10-да Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ хуралдаан дээрэ депутат Матвей Гершевич соносхобо гэжэ Восток-Телеинформ дуулгана.

17 Октября 2017 г.

Более 10 миллионов пассажиров перевезла ВСЖД с начала года

Свыше 10 миллионов пассажиров перевезено с начала 2017 года по Восточно-Сибирской железной дороге. Поездами дальнего следования воспользовались более двух миллионов человек, что превышает показатель прошлого года на 3%, сообщает пресс-служба компании.

17 Октября 2017 г.

Бурятэнерго начало разработку программы развития электросетевого комплекса

ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» (входит в группу компаний «Россети») совместно с правительством Республики начало разработку комплексной программы развития электросетевого комплекса Бурятии на 2018-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

17 Октября 2017 г.

Глава Бурятии Алексей Цыденов устроит «мозговой штурм» по развитию животноводства

Глава Бурятии Алексей Цыденов запланировал «мозговой штурм» по развитию животноводства. Широкое обсуждение перспектив развития отрасли с участием членов правительства, глав районов, фермеров и ученых пройдет 22 ноября. Поручение глава дал министерству сельского хозяйства и продовольствия РБ на планерном совещании главы республики, сообщает пресс-служба правительства.

Лента новостей
17.10.2017

11:55 Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

11:49 Происшествия

Улан-удэнец избил и ограбил друга

11:29 Экономика, бизнес

Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

11:11 Территории

В Бурятии директоров лесхозов и лесничеств отчитали за пьянство на работе

10:52 Общество

Российский детский фонд выделит стипендии талантливым детям из Бурятии

10:50 Происшествия

В Бурятии скончалась девочка, которую пьяный водитель сбил на «зебре»

10:43 Эко-Новости

В Бурятии Петр Мордовской поставил руководителю авиалесохраны «двойку» за кадровую работу

10:37 Политика и власть

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

10:35 Культура

Пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев выпустил дебютный альбом

10:22 Общество

Суд обязал засчитать внесённые через БайкалБанк деньги за тепло

10:19 Политика и власть

В Народном Хурале Бурятии стартовало обсуждение бюджета на 2018 год

10:07 Происшествия

В Улан-Удэ задержали сбежавшего из Иркутской колонии осужденного

10:05 Происшествия

В Бурятии две женщины пытались обокрасть железнодорожную базу

09:57 Политика и власть

В Бурятии районные депутаты поднимут вопросы исполнения «майских указов»

09:51 Общество

Полиция Бурятии нашла 12 нелегальных мигрантов

09:46 Общество

В Бурятии нашли подростка, пропавшего еще весной

09:15 Политика и власть

Глава Бурятии принимает участие в форуме в Сколково

08:58 Эко-Новости

Активисты ОНФ убрали свалку в Кяхте

08:51 Образование

В Бурятии выбирают лучшего учителя музыки

08:20 Экономика, бизнес

Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

07:49 Общество

Буряад уласта энэ сагһаа наһа гүйсөөгүйшүүлдэ электрон тамхи худалдаһанай түлөө ялада татагдадаг болохо

07:44 Политика и власть

Нового главу Селенгинского района Бурятии выберут в декабре

07:36 Город

Мэрия Улан-Удэ сообщила, где в городе расширили дороги и перекрестки

07:29 Город

На главной площади Улан-Удэ посадили голубые ели

07:23 Город

В Улан-Удэ представили варианты строительства третьего моста через Уду

07:08 Общество

В Бурятии бесследно пропала мать троих детей

07:02 Культура

Минкульт России намерен «заморозить» пристрой к Национальной библиотеке в Улан-Удэ

06:22 Территории

ВСЖД снова меняет расписание поездов дальнего следования

06:17 Общество

Команда Бурятэнерго прошла в финал республиканской лиги КВН

06:09 Общество

«Эмхи гуримшуулха шухала»: Буряадай улад зон балконоо тусхай хэбээр шэллэхээр уялгалагдаба

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Александр

09.10 12:27

Закон конечно нужный. Фасады многих жилых домов выглядят пестро и негармонично. Но вид города портят в большей степени хрущевки и неблагоустройки, а также мусор во дворах. Мне кажется нужно начать с уборки и причем генеральной, а балконы....

Мэрия Улан-Удэ рассказала, как будет работать новый закон «о балконах»

Парфирич

08.10 14:17

Константин Коханов: Позор властям, на несогласованных митингах «по всей России», в поддержку Алексея Навального, задержали почти триста человек.
#####
Как жаль, что только задержали,
Пора сажать и высылать,
Всех тех, кто раньше не сбежали,
Туда, где «божья благодать».
Где пуль резиновых не жалко,
И водомёты всюду есть,
И митингующим не жарко,
И лет на двадцать можно сесть.

В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку Алексея Навального

Система Orphus