Погода

В Бурятии завтра днем местами до -37

Сельское хозяйство Бурятии

250 голов крупнорогатого скота из Бурятии отправили в Монголию

Лесные пожары

Глава Бурятии предложил разместить в Улан-Удэ базу Авиалесохраны

Будь бдителен

В посёлках рядом с Байкалом не хватает врачей и полицейских

Новости Азии

Почти полтонны продуктов пытались вывезти из Бурятии граждане Монголии

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Запрет на добычу байкальского омуля и занятость населения обсудили в Народном Хурале Бурятии

Экономика, бизнес | Главное

Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

Экономика, бизнес 08 Декабря 2016 г., 07:12

Буряад орондо нефрит шулуу олзоборилго хэр ябуулагдажа байнаб гэжэ, мүн  һалбариин саашанхи хараа шэглэл тухай зүблэлдөөн Арадай Хуралда үнгэрбэ. Эдэй засагай болон байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай онсолһоор, эндэмнай малтамалнуудые ашаглалгын байдал парламентын һүүлшын хуралдаанай үедэ зүбшэгдэһэн байгаа. «Тэндэхи байдал юрэнхы дээрээ яһала бараг, гэбэшье нефрит олзоборилго ерэхэ жэлдэ доошолхоор хүлеэгдэнэ», - гээд тэрэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын сайд Юрий Сафьяновай үгөөр, тон шухала хэмжээнүүд гээ һаа, нефридэй уурхайнуудые эзэдтэй болгохын тула тусхай лицензинүүд үгтэхэ жэшээтэй. Мүнөөдэрэй байдалаар, орон дотор 17 уурхайнуудаар лицензи үгтэнхэй, мүн 9 уурхайда олзоборилгын ажалнууд ябуулагдажа эхилэнхэй, бусадтань һаял эмхидхэлэй ажал, үгы гэбэл, бүри тагнуул шэнжэлгэ ябуулагдажа байна. 2015 ондо дүн хамта 1630 тонно нефрит олзоборилогдоо, харин 2016 оной дүнгөөр олзоборилгошье, тэрээнһээ боложо налог татабришье доошолхоор хараалагдана.

Сибириин байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын түбэй Буряад Уластахи Геологиин болон олзоборилхо эрхэ үгэлгын таһагай дарга Светлана Тахановагай тэмдэглэһээр, һүүлэй 10 жэлэй туршада Буряад орондо нефрит олзоборилго хэдэн дахин дээшэлээ. Жэшээнь, һайн шанарай нефрит хоёр дахин, мүн түүхэй шулуу олзоборилго гурба дахин ехэ болоо. Республика дотор олзоборилогдодог бүхы нефридэй 40 хубиие олзоборилдог Байгал үбэрэй газар малтамалай эмхиин захирал Александр Воронковай хэлэһээр, тэдэ энэ сагта геологиин шэнжэлгэнүүдэй дуталдахатай ушараа, хараалагдаһан нөөсэнүүдэй элирүүлэгдээгүй бэрхэшээл эли. Тиин, тус хамтаралай Ахын аймагта лицензи абаһаниинь, зарим газарта малтамал шулуун үгы байшоо. Үшөө нэгэ бэрхэшээл гээ һаа – олзоёо худалдаха дэлгүүр. Юуб гэхэдэ, нефридэй сэн үргэлжэ хубилжа байдаг, илангаяа, хуули бусаар олзоборилогдоһон шулуун сэн унагаана. Тиигээдшье хуушанай нөөсэнүүдые зариман дэлгүүр дээрэ гэнтэ гаргана.

Эдэ мэтые хаража үзөөд, Арадай хуралай һунгамалнууд энэ тэрэ зүбшэлнүүдые үгэбэ.  Тэрэ тоодо нюусаар малтагшадтай болоод эрхэ олгуулагшадтай ажал нарижуулха талаар өөһэдын дурадхалнуудые хуулита ёһоор бэлдэжэ, гүрэнэй хэмжээндэ табихые дурадхаа. Тэрэшэлэн –сэнгыень улам дээшэлүүлхын тулада нефрит шулуунай буйлуулха аргануудые эндээ, Буряадтаа нэбтэрүүлхэ тухай дурадхал мүн лэ оробо. 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

11 Декабря 2017 г.

Новый международный поезд Иркутск – Улан-Батор отправился в первый рейс

Торжественная отправка первого рейса нового международного поезда сообщением Иркутск – Улан-Батор состоялась 11 декабря 2017 года. В составе 6 купейных вагонов. Согласно расписанию, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 8:08 местного времени, и прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам в 6.50.

11 Декабря 2017 г.

В Бурятии рассмотрит возможность внедрения комбинированного источника света в отдаленных районах

Бурятия рассмотрит возможность введения комбинированных источников электроснабжения для отдаленных районов. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Его заинтересовал суперконденсатор, разработанный Новосибирским институтом. Устройство позволит накапливать энергию при использовании комбинированных источников электроснабжения.

11 Декабря 2017 г.

Цыденовай команда Буряад Уласаа хүгжөөхэ түсэбүүдые табиһаар

Буряад Уласай Засагай Газар өөрын болзорой саашанхи ажалайнгаа түсэб зохёожо эхилэнхэй. Арадай Хуралай ноябриин 30-да үнгэрһэн ээлжээтэ хуралдаан дээрэ уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенковай мэдүүлһээр, түсэб зохёолгын ажал бүхы сайдуудай тушаалдаа баталагдаһанай удаа хүсэд бүридхэгдэхэ.

11 Декабря 2017 г.

Почти 60 миллионов тонн грузов перевезла ВСЖД

Показатель погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге с начала 2017 года составил 59,2 миллиона тонн увеличился на 2,6%.  Увеличение погрузки химикатов составило 39,3%, цветных металлов – на 12,5%, железной руды –  5,4%, каменного угля – 4,6%, бумаги –  2,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – 1,9%, промышленного сырья – 1,8%, сообщает пресс-служба компании.

11 Декабря 2017 г.

В Бурятии фермерам упростили получение субсидий

Фермерам Бурятии упростили процесс получения субсидий. Как сообщила сегодня, 11 декабря, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Юлия Дагданова, согласно постановлению правительства республики №554 изменился порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку  агропромышленного комплекса.

Лента новостей
11.12.2017

11:58 Экономика, бизнес

Новый международный поезд Иркутск – Улан-Батор отправился в первый рейс

11:53 Происшествия

Один из обвиняемых в убийстве Юрия Власко останется под стражей до конца января 2018 года

11:47 Общество

В Улан-Удэ ждут «секретного миллионера»

10:57 Город

В Улан-Удэ создали запас угля на новогодние праздники

10:50 Территории

В посёлках рядом с Байкалом не хватает врачей и полицейских

10:33 Общество

ВСЖД с вводом нового графика движения изменила режим работы касс

10:29 Политика и власть

Запрет на добычу байкальского омуля и занятость населения обсудили в Народном Хурале Бурятии

10:08 Город

В Улан-Удэ подсыпают опасные участки улиц

09:48 Погода

В Бурятии завтра днем местами до -37

09:39 Образование

Более 300 жителей Бурятии написали юридический диктант

09:29 Экономика, бизнес

В Бурятии рассмотрит возможность внедрения комбинированного источника света в отдаленных районах

09:20 Политика и власть

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

08:57 Город

Свыше 3 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Улан-Удэ за выходные

08:48 Общество

Буряад Уласта ниитын эдэбхитэдтэ грантын талаар туһалжа байхыень сайдуудта хандаба

08:35 Общество

Москвагай түмэр замай мэргэжэлтэн Буряад Уласай байра байдал хангалгын һалбаринуудые даахаар уялгалагдаба

08:20 Экономика, бизнес

Цыденовай команда Буряад Уласаа хүгжөөхэ түсэбүүдые табиһаар

08:08 Культура

В Улан-Удэ 20 декабря стартует Байкальский рождественский фестиваль

07:53 Политика и власть

Сергей Семенов снова возглавил Прибайкальский район Бурятии

07:42 Происшествия

Улан-удэнец возле кафе отобрал у девушки телефон

07:26 Город

В Улан-Удэ утвердили план новогодних мероприятий

07:24 Экономика, бизнес

Почти 60 миллионов тонн грузов перевезла ВСЖД

07:10 Территории

Электрички ВСЖД перешли на новое расписание

07:00 Экономика, бизнес

В Бурятии фермерам упростили получение субсидий

06:57 Общество

День приема граждан пройдет в службе судебных приставов Бурятии

06:52 Город

ОНФ: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ из-за пробок не довез мусор до полигона

06:10 Спорт

Школьница из Улан-Удэ выиграла Кубок России по пулевой стрельбе среди взрослых

05:51 Здравоохранение

В Улан-Удэ сегодня заработает детский реабилитационный центр

05:31 Территории

В Бурятии владелец пилорамы незаконно устроил к себе пять незаконных мигрантов из Узбекистана

05:20 Общество

В Бурятии сирота пытается через суд получить жилье в Улан-Удэ

04:58 Территории

С жителя Бурятии через суд взыскивают полученные на бизнес деньги

«« Декабрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus