Погода

В Бурятии завтра днем местами до -37

Сельское хозяйство Бурятии

250 голов крупнорогатого скота из Бурятии отправили в Монголию

Лесные пожары

Глава Бурятии предложил разместить в Улан-Удэ базу Авиалесохраны

Будь бдителен

В посёлках рядом с Байкалом не хватает врачей и полицейских

Новости Азии

Почти полтонны продуктов пытались вывезти из Бурятии граждане Монголии

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Запрет на добычу байкальского омуля и занятость населения обсудили в Народном Хурале Бурятии

Общество | Главное

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Общество 08 Декабря 2016 г., 07:12

Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо.

Мүнөө дээрээ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэй үхибүүгээ ябуулхын түрэлхидэй түлбэринүүд зарим ушарта (эдеэнэй түлөө) нэгэ үхибүүнэй түлөө 20%, хоёрой түлөө 50%, гурбанай түлөө 70 хубиин шэнээн тэхэрюулгэ хэгдэдэг гээд һануулая. Гэхэтэй хамта, 2015 оной декабрь һарада Ородой Холбоондо туһа тэдхэмжэ тусхайтаар үзүүлхэ тухай гүрэн түрын 388 дугаарта хуули абтаһан байна. Тиимэһээ туһа тэдхэмжэнүүд хүнэй ядаһанһаа үндэһэлэгдэн хараалагдаха ёһотой болобо. Тэрээнһээ боложо Буряадай парламентда бэлдэгдэжэ, ноябриин 18-да үнгэрһэн ээлжээтэ сесси дээрэ «Һуралсал тухай» хуулиин 16-дахи статьяда заһалтанууд баталагдаа. Энээниие уламжалан, 2017 ондо хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбриин тэхэрюулгэ нэгэ хүнэй ажамидарамжын доодо хэмэй нэгэ хахад олзотой айлнууд гансал абажа шадаха болоно.

- Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад орондо ажамидарамжын доодо хэм 9,5 мянга түхэриг бүридүүлнэ, тиимэһээ нэгэ хахадынь гэбэл, нэгэ хүнэй 14,2 мянга түхэриг олодог айл болоно гэхэ гү, али гурбан үхибүүтэй айл һаа һарадаа 43 мянгые олохо хубигүй айл гэһэн удхайтай. Хэрбээ энээнһээ дээшэ олзотой айлнуудта тэхэрюулгэ хараалагдахагүй, - гээд Стопичев тэмдэглэбэ.

Тус хуулиин хүсэн гансал 2017 онһоо сааша жэлнүүдтэ ябажа эхилхэ үхибүүдтэ хабаатай гээд тэрэ онсолоо. Энэ сагта сэсэрлигүүдтэ ябажа байһан хүүгэдэй түрэлхид энэ тэхэрюулгэдэ үхибүүнэйнгээ сэсэрлигээ дүүргэтэр абажа байха жэшээтэй. Иигэжэ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө тэхэрюулгэ шэнээр гуримшуулгаһаа улас түрын мүнгэн һан 2 сая түхэригөөр арбижан хэмнэгдэхээр багсаамжалагдана. 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

11 Декабря 2017 г.

В Улан-Удэ ждут «секретного миллионера»

Жители Улан-Удэ ждут приезда «секретного миллионера». Напомним, так называется известный телепроект канала «Пятница». Самые богатые люди страны делятся своим состоянием с теми, кто действительно в этом нуждается, проходят в разных городах России.

11 Декабря 2017 г.

ВСЖД с вводом нового графика движения изменила режим работы касс

На Восточно-Сибирской железной дороге с 10 декабря 2017 года изменился режим работы пригородных билетных касс. Связано это  с вводом нового графика движения электричек, сообщает пресс-служба компании.

11 Декабря 2017 г.

Буряад Уласта ниитын эдэбхитэдтэ грантын талаар туһалжа байхыень сайдуудта хандаба

Засагай Газарай уладай байдал хангалгын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов өөрын мэдэлэй һалбариин сайдуудта хандажа, ниитын эдэбхи үүсхэлнүүдые дэмжэжэ байхыень захирба. Илангаяа, грантын урилдаанда хабаадалсахыень баадхаха, данса саарһануудые энэ талаар бүридхэхэ хэрэгтэнь туһа хүргэхэ шухала гээд тэрэ онсо зааһан байна. Энээн тухай республикын Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

11 Декабря 2017 г.

Москвагай түмэр замай мэргэжэлтэн Буряад Уласай байра байдал хангалгын һалбаринуудые даахаар уялгалагдаба

Арадай Хуралай ноябриин 30-да болоһон ээлжээтэ хуралдаан дээрэ Буряад Уласай байра байдал хангалгын талаар Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшын тушаалда томилогдохо хүн зууршалагдаһан байна. Тэрэ тушаалда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Москваһаа ерэһэн гүрэнэй түмэр замай агенствын хүтэлбэрилгшын орлогшо Евгений Луковниковые дурадхаһан байгаа гээд һануулалтай.

11 Декабря 2017 г.

День приема граждан пройдет в службе судебных приставов Бурятии

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в день Конституции 12 декабря проведет общероссийский день приема граждан. Посетить ведомство без предварительной записи можно будет с 12 до 20 часов.

Лента новостей
11.12.2017

11:58 Экономика, бизнес

Новый международный поезд Иркутск – Улан-Батор отправился в первый рейс

11:53 Происшествия

Один из обвиняемых в убийстве Юрия Власко останется под стражей до конца января 2018 года

11:47 Общество

В Улан-Удэ ждут «секретного миллионера»

10:57 Город

В Улан-Удэ создали запас угля на новогодние праздники

10:50 Территории

В посёлках рядом с Байкалом не хватает врачей и полицейских

10:33 Общество

ВСЖД с вводом нового графика движения изменила режим работы касс

10:29 Политика и власть

Запрет на добычу байкальского омуля и занятость населения обсудили в Народном Хурале Бурятии

10:08 Город

В Улан-Удэ подсыпают опасные участки улиц

09:48 Погода

В Бурятии завтра днем местами до -37

09:39 Образование

Более 300 жителей Бурятии написали юридический диктант

09:29 Экономика, бизнес

В Бурятии рассмотрит возможность внедрения комбинированного источника света в отдаленных районах

09:20 Политика и власть

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

08:57 Город

Свыше 3 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Улан-Удэ за выходные

08:48 Общество

Буряад Уласта ниитын эдэбхитэдтэ грантын талаар туһалжа байхыень сайдуудта хандаба

08:35 Общество

Москвагай түмэр замай мэргэжэлтэн Буряад Уласай байра байдал хангалгын һалбаринуудые даахаар уялгалагдаба

08:20 Экономика, бизнес

Цыденовай команда Буряад Уласаа хүгжөөхэ түсэбүүдые табиһаар

08:08 Культура

В Улан-Удэ 20 декабря стартует Байкальский рождественский фестиваль

07:53 Политика и власть

Сергей Семенов снова возглавил Прибайкальский район Бурятии

07:42 Происшествия

Улан-удэнец возле кафе отобрал у девушки телефон

07:26 Город

В Улан-Удэ утвердили план новогодних мероприятий

07:24 Экономика, бизнес

Почти 60 миллионов тонн грузов перевезла ВСЖД

07:10 Территории

Электрички ВСЖД перешли на новое расписание

07:00 Экономика, бизнес

В Бурятии фермерам упростили получение субсидий

06:57 Общество

День приема граждан пройдет в службе судебных приставов Бурятии

06:52 Город

ОНФ: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ из-за пробок не довез мусор до полигона

06:10 Спорт

Школьница из Улан-Удэ выиграла Кубок России по пулевой стрельбе среди взрослых

05:51 Здравоохранение

В Улан-Удэ сегодня заработает детский реабилитационный центр

05:31 Территории

В Бурятии владелец пилорамы незаконно устроил к себе пять незаконных мигрантов из Узбекистана

05:20 Общество

В Бурятии сирота пытается через суд получить жилье в Улан-Удэ

04:58 Территории

С жителя Бурятии через суд взыскивают полученные на бизнес деньги

«« Декабрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus